LINKIT PALVELUIHIN

OHJEET

 • Pikahaku:
  Näyttää luennot kaikista organisaatiosta
 • Kohde:
  Valitse organisaatio, jonka luentoja haluat etsiä
 • Aikaväli:
  Valitse kalenteripainikkeesta päivämäärät (mistä/mihin)
 • Jaksonnimi:
  Mikäli haluat hakea tiettyä opintojaksoa
 • Ryhmä:
  Voit etsiä ko. ryhmän luennot valitulta aikaväliltä
 • Opettaja(t):
  Voit etsiä ko. opettajan luennot valitulta aikaväliltä
 • ETSI:
  Tulokset näytetään sivun alareunassa
TIEDOT NOUDETTU - Tiedot näkyvät hakulomakkeen alapuolella
Pikahaku

TänäänHuomenna7 päivää14 päivää


Kohde:  LAPIN AMK
 LAY
 REDU
Aikaväli
Jakson nimi
Ryhmä:
Opettaja
Vko Viikonpäivä Pvm Kello Järjestäjä Ryhmä(t) Kurssi Opettaja(t) Tukihenkilö
syyskuu
38 tiistai 21.9.2021 08.00 - 09.30 LAPIN AMK KA72H21S-Kemi-Terveys
Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä Kaisa Tarkiainen
Anttila
  tiistai 21.9.2021 08.00 - 11.15 LAPIN AMK K72H18S-Kemi-Terveys
Näyttöön perustuva hoitotyö ja erityiskysymykset hoitotyön eri osa-alueille null
Anttila
  tiistai 21.9.2021 08.00 - 11.15 LAPIN AMK KA72H21K-Kemi-Terveys
Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot Aija Lämsä
Anttila
  tiistai 21.9.2021 08.00 - 11.45 LAPIN AMK KA71S20K1-Kemi-Sosiaali
KA71S20K2
/Muuttuvat sosiaaliset ongelmat Seija Järvi
Anttila
  tiistai 21.9.2021 08.00 - 11.45 LAPIN AMK KA71S20K1-Kemi-Sosiaali
KA71S20K2
/Varhaiskasvatus ja lapsen kehityksen ja oppimisen tuki Kirsi Poikajärvi
Anttila
  tiistai 21.9.2021 08.00 - 12.00 LAPIN AMK SSOSaine-SSOS
Sosiaalityön käytäntö II Liisa Hokkanen
Anttila
  tiistai 21.9.2021 08.00 - 12.00 LAY HAJO 1205, 2021-2022
Tieto ja digitaalisuus johtamisessa ja hallinnossa 5 op Ville Kivivirta
Marjo Suhonen
Anttila
  tiistai 21.9.2021 08.15 - 09.45 LAPIN AMK R81D20S
Northern Business Environment Aulikki Laitinen-Tolonen
Heidi Minkkinen
Anttila
  tiistai 21.9.2021 08.15 - 09.45 LAPIN AMK RA81M21S-ROI-Matkailu
Orientoivat opinnot Milla Hirvaskari
Anttila
  tiistai 21.9.2021 08.15 - 09.45 LAPIN AMK R61M20S-ROI-Maaseutu
Poro-, kotieläin-, kasvi-, ja metsätuotannon suunnittelu tilatasolla Kari Pasanen
Anttila
  tiistai 21.9.2021 08.15 - 10.00 LAPIN AMK R61M18S
R61M19S-ROI-Maaseutu
Pohjoisen luonnonkäytön erityispiirteet ja rajayhteistyö Kirsi Jokela
Kirsi Muuttoranta
Anttila
  tiistai 21.9.2021 08.15 - 11.30 LAPIN AMK R31L20SB-ROI-Liiketalous
/ Kirjanpito ja tilinpäätös Antti Ovaskainen
Anttila
  tiistai 21.9.2021 08.15 - 11.45 LAPIN AMK RA72H21KT
English Taina Liu
Anttila
  tiistai 21.9.2021 08.15 - 11.45 LAPIN AMK RA81M20S-ROI-Matkailu
RA81M21K
Kielen käyttö Minna Väyrynen
Anttila
  tiistai 21.9.2021 08.15 - 11.45 LAPIN AMK INN72H19
R72H18S
Näyttöön perustuva hoitotyö ja erityiskysymykset hoitotyön eri osa-alueilla  Leena Välimaa
Anttila
  tiistai 21.9.2021 08.15 - 11.45 LAPIN AMK R51R19S
RA51R19S-ROI-Tekniikka
Rakenteiden mekaniikka Ville Airas
Anttila
  tiistai 21.9.2021 08.30 - 11.30 LAPIN AMK R54D21S-ROI-Tekniikka
English for ICT Engineering Minna Hietaniemi
Anttila
  tiistai 21.9.2021 08.30 - 11.30 LAPIN AMK R54D21S-ROI-Tekniikka
Finnish 1 Riikka Partanen
Anttila
  tiistai 21.9.2021 09.00 - 10.30 LAPIN AMK RA72H20S
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä Anna-Leena Nousiainen
Anttila
  tiistai 21.9.2021 09.00 - 10.30 LAPIN AMK R31L20SA-ROI-Liiketalous
Oman asiantuntijabrändin kehittäminen Riia Valvimo
Anttila
  tiistai 21.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T26K20S-Tornio-kuvataide
3D-mallinnus Jari Penttinen
Anttila
  tiistai 21.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T31L20S-Tornio-liiketalous
Asiakaskokemus, ostaminen ja brändi myynnin perustana Anna-Maija Tapojärvi
Anttila
  tiistai 21.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK R31L20SA-ROI-Liiketalous
Digitaalinen markkinointi Tuija Kuisma
Anttila
  tiistai 21.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T26K19S-Tornio-kuvataide
T26K19S-Tornio-kuvataide
Kokeelliset digitaaliset kuvaratkaisut Anitra Arkko-Saukkonen
Anitra Arkko-Saukkonen
Anttila
  tiistai 21.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T42T20S-Tornio-tietojenkäsittely
Pelillistäminen Yrjö Koskenniemi
Anttila
  tiistai 21.9.2021 09.00 - 12.00 LAY JOHDATUS SOSIOLOGIAAN SYKSY 2021
Johdatus sosiologiaan Janne Autto
Anttila
  tiistai 21.9.2021 09.00 - 12.00 LAPIN AMK ONLINE-SOPT
SOPTperus
Johdatus sosiologiaan Janne Autto
Anttila
  tiistai 21.9.2021 09.00 - 12.00 LAY AIKUISKASVATUS JA MEDIAKASVATUS
KKAS1117 Aikuiskasvatus ja mediakasvatus, syksy 2021 Heli Ruokamo
Kirsti Lempiäinen
Anttila
  tiistai 21.9.2021 09.00 - 12.00 LAY TILINPÄÄTÖS OIKEUSTIETEISSÄ, SYKSY 2021
Tilinpäätös oikeustieteissä Jyrki Paukku
Anttila
  tiistai 21.9.2021 09.15 - 10.45 LAPIN AMK R81M19S-ROI-Matkailu
Ohjaus/ Matkailuliiketoiminnan johtaminen ja ennakoiva kehittäminen Marja Lempiäinen
Milla Hirvaskari
Anttila
  tiistai 21.9.2021 09.15 - 11.30 LAY TUTA0202, SYKSY 2021
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet Marianne Silén
Anttila
  tiistai 21.9.2021 09.15 - 12.00 LAY SSOS1217
Sosiaalityön käytäntö II Liisa Hokkanen
Mari Louste
Tarja Orjasniemi
Anttila
  tiistai 21.9.2021 09.45 - 10.15 LAPIN AMK KA72H21S-Kemi-Terveys
ROTKO-info null
Anttila
  tiistai 21.9.2021 10.00 - 11.45 LAPIN AMK R61M18S
R61M19S-ROI-Maaseutu
Pohjoisen luonnonkäytön erityispiirteet ja rajayhteistyö Kirsi Jokela
Kirsi Muuttoranta
Anttila
  tiistai 21.9.2021 10.00 - 14.00 LAY HAJO1100 HALLINTOTIETEIDEN JA JOHTAMISEN PERUSOPINNOT 25 OP
HAJO1101 Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 op Timo Aarrevaara
Anttila
  tiistai 21.9.2021 10.15 - 11.45 LAPIN AMK R51M20S-ROI-Tekniikka
R51R20S
R54T20S
Differentiaaliyhtälöt (laaja) Jyri Kivinen
Anttila
  tiistai 21.9.2021 10.15 - 11.45 LAPIN AMK R51R21S-ROI-Tekniikka
Geotekniikka Pekka Uutela
Anttila
  tiistai 21.9.2021 10.15 - 11.45 LAPIN AMK RA81M21S-ROI-Matkailu
Orientoivat opinnot Milla Hirvaskari
Anttila
  tiistai 21.9.2021 11.30 - 13.30 LAPIN AMK RA72H20S
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä Anna-Leena Nousiainen
Anne Immonen
Anttila
  tiistai 21.9.2021 11.45 - 13.15 LAPIN AMK K72H18S-Kemi-Terveys
Näyttöön perustuva hoitotyö ja erityiskysymykset hoitotyön eri osa-alueille null
Anttila
  tiistai 21.9.2021 11.45 - 15.00 LAPIN AMK KA72H20K-Kemi-Terveys
Päivystys- ja vastaanottohoitotyö Eija Kehus
Mira Oinas-Mäenalanen
Anttila
  tiistai 21.9.2021 11.45 - 15.00 LAPIN AMK KA72H21K-Kemi-Terveys
Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot Hanne Luosujärvi
Anttila
  tiistai 21.9.2021 12.00 - 16.00 LAPIN AMK KA71S17S
KA71S18K1
KA71S18K2
KA71S19K1
KA71S19K2
KA71S20K1
KA71S20K2
KA71S21K-Kemi-Sosiaali
KA71S21S_1
KA71S21S_2
Liikutailtapäivä null
Kesken
  tiistai 21.9.2021 12.15 - 15.15 LAPIN AMK T42D19S-Tornio-tietojenkäsittely
Data infrastructure Pekka Reijonen
Kesken
  tiistai 21.9.2021 12.30 - 14.00 LAPIN AMK R54D21S-ROI-Tekniikka
Algebra, Geometry and Trigonometry Jyri Kivinen
Kesken
  tiistai 21.9.2021 12.30 - 14.00 LAPIN AMK RA81M21S-ROI-Matkailu
Orientoivat opinnot Tuija Kuisma
Kesken
  tiistai 21.9.2021 12.30 - 15.45 LAPIN AMK KA71S20K1-Kemi-Sosiaali
KA71S20K2
/EA 1 ja lääkehoito sosiaalialalle Aija Lämsä
Kesken
  tiistai 21.9.2021 12.30 - 15.45 LAPIN AMK KA71S20K1-Kemi-Sosiaali
KA71S20K2
/Lastensuojelutyön lähtökohdat ja prosessit Kaisu Vinkki
Kesken
  tiistai 21.9.2021 14.30 - 16.00 LAPIN AMK RA81M21S-ROI-Matkailu
Orientoivat opinnot Tuija Kuisma
Kesken
  tiistai 21.9.2021 14.30 - 16.00 LAPIN AMK RA72H21S
RA72T21S
Svenska för hälso- och sjukvården Pia Rajaniemi
Kesken
  tiistai 21.9.2021 15.30 - 17.30 LAY XITA0001
Italian 1 Laura Senni
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 16.00 - 19.00 LAPIN AMK YMATperus-YTK
Advanced Course in Chinese Philosophy and Politics Matti Nojonen
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 16.00 - 19.00 LAY MUU RYHMÄ
Johdatus erityispedagogiikkaan Tanja Äärelä
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 16.00 - 19.00 LAY JOHT1210
Johtajuuden kehittäminen, 5 op Pikka-Maaria Laine
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 16.30 - 19.30 LAPIN AMK R31YH21S
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe Maarit Tihinen
Sari Mattinen
Tuulikki Keskitalo
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 17.00 - 18.30 LAPIN AMK KA52K18S-Kemi-Tekniikka
Tulevaisuuden tekniikka Petri Kesälahti
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 17.00 - 19.00 LAPIN AMK TA42T20K
English and Communication Teresa Chen
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 17.00 - 19.00 LAPIN AMK TA42T20S
Tietokantojen perusteet Juha Orre
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 17.00 - 19.30 LAPIN AMK KA54T18S-Kemi-Tekniikka
Johtaminen ja esimiestyö Juhani Angelva
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 17.00 - 19.30 LAPIN AMK KA54T19S-Kemi-Tekniikka
Professional English for ICT Engineers Ritva Lampela
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KM53SA21-Kemi-Tekniikka
Automaation tietotekniikka Ari Afflekt
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA53S21Sr1
KA53S21Sr2
KA53S21Sr3-Kemi-Tekniikka
KA53S21Sr4
Automaatiotekniikan perusteet Jukka Hietamäki
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA53S20Sr1-Kemi-Tekniikka
KA53S20Sr2
CAD projekti Petri Niinimäki
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA52K21Sr1
KA52K21Sr2
KA52K21Sr3-Kemi-Tekniikka
Matematiikan perusteet Markku Saastamoinen
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA52K20S
KA52K20Sr1
KA52K20Sr2
KA52K20Sr3-Kemi-Tekniikka
Projekti: tuotekehitys Päivi Honka
Sanna Jylhä
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK K53S18AU
K53S18SV
KA53S18AU
KA53S18S
KA53S18SV-Kemi-Tekniikka
Yrittäminen ja yrittäjyys sähköalalla projekti Nelly Korteniemi
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 17.15 - 18.45 LAPIN AMK RA31L21K-ROI-Liiketalous
Talous- ja tilastomatematiikka Sini Turpeenniemi
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA54T20S-ROI-Tekniikka
Olio-ohjelmointi Erkki Mattila
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA51R18S-ROI-Tekniikka
Sillanrakentaminen ja -korjaus Ari Romakkaniemi
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA51M19S-ROI-Tekniikka
Svenska för lantmäteriingenjörer Minna Hietaniemi
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA51R21S-ROI-Tekniikka
Fysiikan perusteet Jouko Teeriaho
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA51M21S-ROI-Tekniikka
Mittauskojeet ja -menetelmät Teuvo Heimonen
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK R51M18S
RA51M18S-ROI-Tekniikka
Moderni mittaus- ja kartoitustekniikka Timo Karppinen
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA54T21S-ROI-Tekniikka
Tiedonhankinta/ Johdatus tieto- ja viestintätekniikan opintoihin Kati Vuontisjärvi
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA51M20S-ROI-Tekniikka
Tilastot ja todennäköisyys Minna Korhonen
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 18.45 - 20.15 LAPIN AMK KA52K18S-Kemi-Tekniikka
Menetelmäopinnot Annamari Pudas
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 19.00 - 20.30 LAPIN AMK RA31L21K-ROI-Liiketalous
Työyhteisöosaaminen Tia Lämsä
Nijbakker
  tiistai 21.9.2021 19.15 - 20.45 LAPIN AMK TA42T20S
Svenska och kommunikation Raija Lummi
Nijbakker
  keskiviikko 22.9.2021 08.00 - 11.45 LAPIN AMK K71S19S1-Kemi-Sosiaali
K71S19S2
Lapsi- ja perhetyön menetelmät Merja Hjulberg
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 08.00 - 12.00 LAY HAJO 1205, 2021-2022
Tieto ja digitaalisuus johtamisessa ja hallinnossa 5 op Marjo Suhonen
Ville Kivivirta
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 08.15 - 10.00 LAPIN AMK R54D21S-ROI-Tekniikka
Introductory Studies Kenneth Karlsson
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 08.15 - 11.30 LAPIN AMK K72D21S-Kemi-Terveys
Finnish 1 Riikka Partanen
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 08.15 - 11.30 LAPIN AMK R51M18S
RA51M18S-ROI-Tekniikka
Kiintopistemittaukset Teuvo Heimonen
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 08.15 - 11.45 LAPIN AMK RA81M20S-ROI-Matkailu
RA81M21K
Kielen käyttö Minna Väyrynen
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 08.15 - 11.45 LAPIN AMK R54T20S-ROI-Tekniikka
Sulautetut järjestelmät Anssi Ylinampa
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 08.30 - 16.00 LAPIN AMK K72Y20S-Kemi-Terveys
Johtaminen ja työyhteisön kehittäminen Anne Puro
Marita Turulin
Soili Vesterinen
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 09.00 - 11.00 LAPIN AMK RA72H20S
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä Anna-Leena Nousiainen
Anne Immonen
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 09.00 - 11.00 LAPIN AMK T42T20S
Svenska och kommunikation Raija Lummi
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T26K20S-Tornio-kuvataide
3D-mallinnus Jari Penttinen
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK R31D21S
R81D21S
Finnish 1 Sisko Häikiö
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 09.00 - 11.45 LAPIN AMK R81D18S
YMATaine-ROI-Matkailu
Developing Destination Experience Teija Tekoniemi-Selkälä
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 09.00 - 12.00 LAPIN AMK ONLINE-SOPT
SOPTperus
Johdatus valtio-oppiin Tapio Nykänen
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 09.00 - 12.00 LAY SOPT0001, SYKSY 2021
Johdatus valtio-oppiin, 5 op Tapio Nykänen
Kesken
  keskiviikko 22.9.2021 09.00 - 12.00 LAPIN AMK SSOSperus-SSOS
Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet Marjo Outila
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 09.00 - 12.00 LAPIN AMK SSOSaine-SSOS
Sosiaalityön käytäntö II Liisa Hokkanen
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 09.00 - 12.00 LAY JOHT1316
Strategy as Practice, 5 ects Pikka-Maaria Laine
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 09.00 - 12.00 LAPIN AMK TA31L21K-Tornio-liiketalous
Taloushallinnon perusteet Katja Kankaanpää
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 09.00 - 13.00 LAY TILINPÄÄTÖS OIKEUSTIETEISSÄ, SYKSY 2021
Tilinpäätös oikeustieteissä Jyrki Paukku
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 09.00 - 15.00 LAPIN AMK R64Y21S
R72Y21S
R81Y21S
Työelämän kehittämismenetelmät Jussi Soppela
Merja Koikkalainen
Outi Hyry-Honka
Tuulikki Keskitalo
Kesken
  keskiviikko 22.9.2021 09.15 - 12.00 LAY SSOS1217
Sosiaalityön käytäntö II Tarja Orjasniemi
Mari Louste
Liisa Hokkanen
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 10.00 - 11.30 LAPIN AMK R61M18S
R61M19S-ROI-Maaseutu
Ruotsin kieli Päivi Saari
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 10.15 - 11.45 LAPIN AMK R54D21S-ROI-Tekniikka
Algebra, Geometry and Trigonometry Jyri Kivinen
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 10.15 - 11.45 LAPIN AMK R61M20S-ROI-Maaseutu
Eläintuotannon suunnittelu Kirsi Muuttoranta
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 10.15 - 11.45 LAPIN AMK R81M18S-ROI-Matkailu
RA81M18K
RA81M19K
Ohjaus/ Kehittävä opinnäytetyö ja asiantuntijaviestintä Marja Lempiäinen
Mervi Angeria
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 10.15 - 11.45 LAPIN AMK RA81M21S-ROI-Matkailu
Orientoivat opinnot Milla Hirvaskari
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 11.45 - 13.15 LAPIN AMK K72D21S-Kemi-Terveys
Academic Study Skills and Professional Growth Anitta Örn
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 12.00 - 15.00 LAPIN AMK SOIKperus
SSOSperus-YTK
Johdatus oikeusjärjestykseen Arto Kauppi
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 12.00 - 15.00 LAPIN AMK ONLINE-Kemi-Terveys
WHO:n imetysohjaajakoulutus Helena Kari
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 12.00 - 16.00 LAPIN AMK KA71S17S
KA71S18K1
KA71S18K2
KA71S19K1
KA71S19K2
KA71S20K1
KA71S20K2
KA71S21K
KA71S21S_1
KA71S21S_2-Kemi-Sosiaali
Hyvinvointitapahtuma null
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 12.15 - 15.00 LAY SOIK0001 2021-2022
Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op Arto Kauppi
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 12.30 - 14.00 LAPIN AMK RA51R19S-ROI-Tekniikka
Kiinteistöjen lämmitystekniikka Maria Tikka
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 12.30 - 14.00 LAPIN AMK RA81M21K-ROI-Matkailu
Ohjaus/ Matkailun liiketoimintaosaamisen perusteet Kaisa Lammi
Marja Lempiäinen
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 12.30 - 14.00 LAPIN AMK RA81M21S-ROI-Matkailu
Orientoivat opinnot Minna Väyrynen
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 12.30 - 15.00 LAPIN AMK RA51R18S-ROI-Tekniikka
Betonirakentaminen ja betonityötekniikat Matti Moilanen
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 12.30 - 15.00 LAPIN AMK RA51R21S
RA51RM21S-ROI-Tekniikka
Infrarakentaminen Janne Poikajärvi
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 12.30 - 15.15 LAPIN AMK RA81M20S-ROI-Matkailu
YMATaine
Työyhteisössä toimiminen Sari Nisula
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 13.00 - 16.00 LAY MUU RYHMÄ
SSOS1222 Vuorovaikutus sosiaalityön käytännöissä Tarja Kemppainen
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 14.30 - 16.00 LAPIN AMK RA81M21S-ROI-Matkailu
Orientoivat opinnot Tuija Kuisma
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 15.00 - 16.00 LAPIN AMK ONLINE
Ohjaustunti/ Korkeakouluopintoihin perehtyminen Päivi Saari
Lääperi
  keskiviikko 22.9.2021 16.00 - 19.00 LAPIN AMK YMATsyv-MAT
China Business and State – Before- and After-Corona Matti Nojonen
Anttila
  keskiviikko 22.9.2021 16.00 - 19.45 LAPIN AMK TA31L21S
Ammatillinen viestintä Minttu Merivirta
Anttila
  keskiviikko 22.9.2021 16.00 - 20.00 LAPIN AMK TA42T21S
English and Communication Teresa Chen
Anttila
  keskiviikko 22.9.2021 16.15 - 17.15 LAPIN AMK RA72H21S
RA72T21S
Kirjallinen viesitintä. Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä&nbsp Paula Korteniemi
Anttila
  keskiviikko 22.9.2021 16.30 - 19.00 LAY AVOIN YLIOPISTO, MARKKINOININ PERUSOPINNOT
Avoin yliopisto, Markkinoinnin perusteet Marko Rintala
Anttila
  keskiviikko 22.9.2021 17.00 - 18.30 LAPIN AMK KA53S21Sr1
KA53S21Sr2
KA53S21Sr3-Kemi-Tekniikka
KA53S21Sr4
Arktinen sähkö- ja automaatioinsinööri Aila Petäjäjärvi
Anttila
  keskiviikko 22.9.2021 17.00 - 20.00 LAPIN AMK KA54T19S-Kemi-Tekniikka
Reititinverkot CCNA 3 Kenneth Karlsson
Anttila
  keskiviikko 22.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA52K19S-Kemi-Tekniikka
English for mechanical engineering Sanna Jylhä
Anttila
  keskiviikko 22.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA52K18S-Kemi-Tekniikka
Esimiestaidot ja johtaminen Pipsa Maikkula
Anttila
  keskiviikko 22.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA52K21Sr1-Kemi-Tekniikka
KA52K21Sr2
Näkökulmia insinöörin työhön Mari-Selina Kantanen
Anttila
  keskiviikko 22.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KM53S20K-Kemi-Tekniikka
Tuotantoprosessit ja energiatehokkuus Ari Afflekt
Anttila
  keskiviikko 22.9.2021 17.00 - 20.45 LAPIN AMK ONLINE-Tornio-liiketalous
T31L19S
TA31L19S
Innovaatiot ja yrittäjyys Anthony Okuogume
Anttila
  keskiviikko 22.9.2021 17.15 - 18.45 LAPIN AMK RA51RM21S-ROI-Tekniikka
Projektihallinnan ja viestinnän perusteet Ari Romakkaniemi
Kesken
  keskiviikko 22.9.2021 17.15 - 18.45 LAPIN AMK RA31L20K-ROI-Liiketalous
Svenska för affärslivet Pia Rajaniemi
Anttila
  keskiviikko 22.9.2021 17.15 - 19.15 LAPIN AMK RA54T21S-ROI-Tekniikka
luento/ Johdatus ohjelmointiin Tuomas Valtanen
Anttila
  keskiviikko 22.9.2021 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA51M20S-ROI-Tekniikka
Rakentaminen ja infrasuunnittelu Henri Joki-Erkkilä
Anttila
  keskiviikko 22.9.2021 17.15 - 19.45 LAPIN AMK R61M17S
R61M18S
R64M17S
R64M18S-ROI-Maaseutu
RA64M18S
Ryhmäohjaus, Opinnäytetyö C Jussi Soppela
Kari Pasanen
Kirsi Muuttoranta
Tuija Haapasalmi
Anttila
  keskiviikko 22.9.2021 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA51R19S-ROI-Tekniikka
Svenska för byggnadsingenjörer Ritva Lampela
Anttila
  keskiviikko 22.9.2021 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA51R18S-ROI-Tekniikka
Syventävä rakentamisen tuotantotekniikka ja talous Ahti Toivanen
Anttila
  keskiviikko 22.9.2021 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA51R20S-ROI-Tekniikka
Vesi- ja ympäristötekniikka Janne Poikajärvi
Anttila
  keskiviikko 22.9.2021 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA51M21S-ROI-Tekniikka
Viestintä/ Maanmittausalaan tutustuminen -projekti Milla Södö
Anttila
  keskiviikko 22.9.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA54T20S-ROI-Tekniikka
Lineaarialgebra Jyri Kivinen
Anttila
  keskiviikko 22.9.2021 18.45 - 19.30 LAPIN AMK KA53S21S-Kemi-Tekniikka
KA53S21Sr1
KA53S21Sr2
KA53S21Sr3
KA53S21Sr4
Työharjoitteluinfo Aila Petäjäjärvi
Anttila
  keskiviikko 22.9.2021 19.00 - 20.30 LAPIN AMK RA31L20K-ROI-Liiketalous
Riskien hallinnan suunnittelu ja alakohtainen lainsäädäntö Sini Turpeenniemi
Anttila
  torstai 23.9.2021 08.00 - 11.45 LAPIN AMK KA71S19K1-Kemi-Sosiaali
KA71S19K2
/Työyhteisön rakenteen ja toiminnan tunnistaminen Leila Nisula
Anttila
  torstai 23.9.2021 08.00 - 11.45 LAPIN AMK KA72G21S-Kemi-Terveys
Monitieteinen gerontologiaosaaminen Anne Puro
Anttila
  torstai 23.9.2021 08.00 - 11.45 LAPIN AMK K71S19S1-Kemi-Sosiaali
Svenska för socionomer Maarit Kotkansalo
Anttila
  torstai 23.9.2021 08.00 - 12.00 LAY HAJO 1205, 2021-2022
Tieto ja digitaalisuus johtamisessa ja hallinnossa 5 op Ville Kivivirta
Marjo Suhonen
Anttila
  torstai 23.9.2021 08.00 - 16.00 LAPIN AMK K72Y20S-Kemi-Terveys
Tekoälyn ja data-analytiikan mahdollisuudet terveys- ja hyvinvointialalla Elina Nevala
Anttila
  torstai 23.9.2021 08.15 - 11.45 LAPIN AMK RA81M20S-ROI-Matkailu
RA81M21K
Kielen käyttö Minna Väyrynen
Anttila
  torstai 23.9.2021 09.00 - 10.00 LAPIN AMK TA31L21K
Svenska för affärslivet Raija Lummi
Anttila
  torstai 23.9.2021 09.00 - 10.30 LAPIN AMK R54D21S-ROI-Tekniikka
Introductory Studies Riikka Partanen
Anttila
  torstai 23.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T26K20S-Tornio-kuvataide
3D-mallinnus Jari Penttinen
Anttila
  torstai 23.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T31L20S-Tornio-liiketalous
Asiakaskokemus, ostaminen ja brändi myynnin perustana Anna-Maija Tapojärvi
Anttila
  torstai 23.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T42T20S-Tornio-tietojenkäsittely
Pelillistäminen Yrjö Koskenniemi
Anttila
  torstai 23.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK R31D21S
R81D21S
Swedish Pia Rajaniemi
Anttila
  torstai 23.9.2021 09.00 - 12.00 LAY MUU RYHMÄ
Kandiryhmä Tarja Orjasniemi
Kesken
  torstai 23.9.2021 09.00 - 12.00 LAY AIKUISKASVATUS JA MEDIAKASVATUS
KKAS1117 Aikuiskasvatus ja mediakasvatus, syksy 2021 Kirsti Lempiäinen
Heli Ruokamo
Anttila
  torstai 23.9.2021 09.15 - 11.00 LAPIN AMK KOKMUperus
KOMU1
RA81M21S-ROI-Matkailu
YMATperus
Johdatus matkailuilmiöön Heidi Kaihua
Salla Jutila
Anttila
  torstai 23.9.2021 09.15 - 11.45 LAPIN AMK RA81M20K-ROI-Matkailu
Matkailuliiketoimintakonseptien johtaminen Jenni Pyhäjärvi
Anttila
  torstai 23.9.2021 09.45 - 11.15 LAPIN AMK K53S19AU
K53S19SV-Kemi-Tekniikka
Svenska för el- och automationsingenjörer Sanna Jylhä
Kesken
  torstai 23.9.2021 10.00 - 11.30 LAPIN AMK R31L21S-ROI-Liiketalous
Yritystunti/ Ideasta liiketoimintaa Antti Ovaskainen
Leena Svanberg
Anttila
  torstai 23.9.2021 10.00 - 12.00 LAPIN AMK YMATperus-YTK
Seminar on Chinese Philosophy Matti Nojonen
Anttila
  torstai 23.9.2021 10.00 - 18.00 LAPIN AMK R51M18S
RA51M18S-ROI-Tekniikka
Moderni mittaus- ja kartoitustekniikka Timo Karppinen
Kesken
  torstai 23.9.2021 10.30 - 11.30 LAPIN AMK TA31L21K
Svenska för affärslivet Raija Lummi
Anttila
  torstai 23.9.2021 12.00 - 14.30 LAPIN AMK KA53S21Sr1
KA53S21Sr2
KA53S21Sr3-Kemi-Tekniikka
KA53S21Sr4
Arktinen sähkö- ja automaatioinsinööri Kari Kenttä
Anttila
  torstai 23.9.2021 12.15 - 14.45 LAPIN AMK T26K20S-Tornio-kuvataide
3D-mallinnus Jari Penttinen
Anttila
  torstai 23.9.2021 12.15 - 14.45 LAPIN AMK T26K19S-Tornio-kuvataide
T26K19S-Tornio-kuvataide
Taiteellinen tutkimus ja kehittämistyö Eija Rajalin
Eija Rajalin
Anttila
  torstai 23.9.2021 12.15 - 15.15 LAPIN AMK T42D19S-Tornio-tietojenkäsittely
Data infrastructure Pekka Reijonen
Anttila
  torstai 23.9.2021 12.15 - 15.30 LAPIN AMK TA42T21K
Matematiikka Jan Stenlund
Anttila
  torstai 23.9.2021 12.30 - 14.00 LAPIN AMK R51M21S-ROI-Tekniikka
R51R21S
R54T21S
Lineaarialgebra (laaja) Jyri Kivinen
Anttila
  torstai 23.9.2021 12.30 - 14.00 LAPIN AMK R81M19S-ROI-Matkailu
Ohjaus/ Matkailuliiketoiminnan johtaminen ja ennakoiva kehittäminen Marja Lempiäinen
Milla Hirvaskari
Anttila
  torstai 23.9.2021 12.30 - 14.00 LAPIN AMK RA81M21S-ROI-Matkailu
Orientoivat opinnot Minna Väyrynen
Anttila
  torstai 23.9.2021 12.30 - 14.00 LAPIN AMK R61M18S
R61M19S-ROI-Maaseutu
Ruotsin kieli Päivi Saari
Anttila
  torstai 23.9.2021 12.30 - 15.15 LAPIN AMK RA81M20S-ROI-Matkailu
YMATaine
Työntekijäkokemuksen johtaminen Heidi Kaihua
Anttila
  torstai 23.9.2021 12.30 - 15.45 LAPIN AMK KA71S19K1-Kemi-Sosiaali
KA71S19K2
/Yhteiskunnan muutos ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen Marjukka Rasa
Seija Järvi
Anttila
  torstai 23.9.2021 12.30 - 15.45 LAPIN AMK K71S19S2-Kemi-Sosiaali
Svenska för socionomer Maarit Kotkansalo
Anttila
  torstai 23.9.2021 12.30 - 15.45 LAPIN AMK KA72G21S-Kemi-Terveys
Vuorovaikutus ja viestintä Päivi Hietala
Anttila
  torstai 23.9.2021 12.30 - 16.00 LAPIN AMK R54D21S-ROI-Tekniikka
Electronics in IoT Tauno Tepsa
Anttila
  torstai 23.9.2021 12.30 - 16.00 LAPIN AMK INN72H19
R72H18S
Näyttöön perustuva hoitotyö ja erityiskysymykset hoitotyön eri osa-alueilla&nbsp Leena Välimaa
Anttila
  torstai 23.9.2021 12.30 - 16.00 LAPIN AMK R51R18S-ROI-Tekniikka
RA51R18S
Puurakenteiden suunnittelu Ville Airas
Anttila
  torstai 23.9.2021 12.30 - 16.00 LAPIN AMK R81D21S
Self study/ Orientation to Tourism Studies Petra Paloniemi
Anttila
  torstai 23.9.2021 13.15 - 15.45 LAY XICP0211 SYKSY 2021
Introduction to Intercultural Communication, autumn 2021 Jörn Severidt
Anttila
  torstai 23.9.2021 14.30 - 16.00 LAPIN AMK R54T19S-ROI-Tekniikka
Svenska för IT-ingenjörer Päivi Saari
Kesken
  torstai 23.9.2021 14.30 - 16.15 LAPIN AMK RA72H21S
RA72T21S
Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä  Sirpa Torvinen
Anttila
  torstai 23.9.2021 15.00 - 16.00 LAY JOHDATUS KASVATUSTIETEESEEN 2021
Johdatus kasvatustieteeseen 2021 Tuija Turunen
Anttila
  torstai 23.9.2021 16.00 - 17.30 LAPIN AMK R61M18S
R64M18S-ROI-Maaseutu
RA64M18S
Ryhmäohjaus/ Opinnäytetyö A Jussi Soppela
Kari Pasanen
Kirsi Muuttoranta
Tuija Haapasalmi
Hyrkäs
  torstai 23.9.2021 16.00 - 18.00 LAY MUU RYHMÄ
Johdatus erityispedagogiikkaan Tanja Äärelä
Hyrkäs
  torstai 23.9.2021 16.00 - 18.00 LAPIN AMK TA31L20S
Svenska för affärslivet Raija Lummi
Hyrkäs
  torstai 23.9.2021 16.00 - 19.00 LAY JOHT1317
Strategiatyö, 5 op Pikka-Maaria Laine
Hyrkäs
  torstai 23.9.2021 16.00 - 20.00 LAPIN AMK RA72H21KT
Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot Johanna Rintala
Katja Saukkoriipi
Outi Mikkola
Hyrkäs
  torstai 23.9.2021 17.00 - 19.00 LAPIN AMK TA42T20K
Informaatioarkkitehtuuri Tuomo Lindholm
Hyrkäs
  torstai 23.9.2021 17.00 - 19.30 LAPIN AMK KA54T18S-Kemi-Tekniikka
Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Juhani Angelva
Hyrkäs
  torstai 23.9.2021 17.00 - 20.00 LAPIN AMK KA52K19S-Kemi-Tekniikka
Automaatioratkaisut Petri Kesälahti
Hyrkäs
  torstai 23.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK K53S18SV-Kemi-Tekniikka
3D sähkösuunnittelu Petri Niinimäki
Hyrkäs
  torstai 23.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA52K21Sr1
KA52K21Sr2
KA52K21Sr3-Kemi-Tekniikka
Matematiikan perusteet Markku Saastamoinen
Hyrkäs
  torstai 23.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA54T19S-Kemi-Tekniikka
Sulautettujen järjestelmien perusteet Anssi Ylinampa
Hyrkäs
  torstai 23.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA52K18S-Kemi-Tekniikka
Tulevaisuuden tekniikka Ari Pikkarainen
Hyrkäs
  torstai 23.9.2021 17.00 - 20.45 LAPIN AMK TA42T20S
Tietokantojen perusteet Juha Orre
Hyrkäs
  torstai 23.9.2021 17.15 - 18.15 LAPIN AMK RA54T21S-ROI-Tekniikka
Koodipaja/ Johdatus ohjelmointiin Tuomas Valtanen
Hyrkäs
  torstai 23.9.2021 17.15 - 18.45 LAPIN AMK RA31L21K-ROI-Liiketalous
English for Business Ulla Lajunen-Tuokko
Hyrkäs
  torstai 23.9.2021 17.15 - 18.45 LAPIN AMK RA51R21S-ROI-Tekniikka
Geotekniikka Pekka Uutela
Hyrkäs
  torstai 23.9.2021 17.15 - 18.45 LAPIN AMK RA51M20S-ROI-Tekniikka
Maankäyttö ja maapolitiikka Katja Palo
Hyrkäs
  torstai 23.9.2021 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA54T20S-ROI-Tekniikka
Olio-ohjelmointi Erkki Mattila
Hyrkäs
  torstai 23.9.2021 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA51RM21S-ROI-Tekniikka
Talonrakentaminen Matti Moilanen
Hyrkäs
  torstai 23.9.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA51R20S-ROI-Tekniikka
Rakennusalan matemaattiset menetelmät Jouko Teeriaho
Hyrkäs
  torstai 23.9.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA51M19S-ROI-Tekniikka
Viestintä/ Maanmittausalan yrittäjyysprojekti Milla Södö
Hyrkäs
  torstai 23.9.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA51R19S-ROI-Tekniikka
Viestintä/ Rakennusalan asiantuntijaviestintä ja työlainsäädäntö Virpi Peitso
Hyrkäs
  torstai 23.9.2021 18.15 - 19.45 LAPIN AMK TA31L20S
Svenska för affärslivet Raija Lummi
Hyrkäs
  torstai 23.9.2021 19.00 - 20.30 LAPIN AMK RA31L21K-ROI-Liiketalous
Työyhteisöosaaminen Tia Lämsä
Hyrkäs
  perjantai 24.9.2021 08.00 - 09.30 LAPIN AMK KA72T20S-Kemi-Terveys
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä Aija Lämsä
Kesken
  perjantai 24.9.2021 08.00 - 09.30 LAPIN AMK K71S19S1-Kemi-Sosiaali
K71S19S2
Työllistymisen tukeminen Timo Marttala
Kesken
  perjantai 24.9.2021 08.00 - 11.45 LAPIN AMK KA71S19K1-Kemi-Sosiaali
/Esimiestyön ja hyvän hallintokäytännön osaaminen Virpi Piira
Kesken
  perjantai 24.9.2021 08.00 - 11.45 LAPIN AMK KA71S19K2-Kemi-Sosiaali
/Yhteiskunnan muutos ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen Marjukka Rasa
Seija Järvi
Kesken
  perjantai 24.9.2021 08.00 - 11.45 LAPIN AMK KA72G21S-Kemi-Terveys
Monitieteinen gerontologiaosaaminen Anne Puro
Kesken
  perjantai 24.9.2021 08.00 - 12.00 LAPIN AMK HAJOaine-HAJO
Tieto ja digitaalisuus johtamisessa ja hallinnossa Marjo Suhonen
Ville Kivivirta
Kesken
  perjantai 24.9.2021 08.15 - 09.45 LAPIN AMK RA72H20S
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä Sari Kilpeläinen
Kesken
  perjantai 24.9.2021 08.15 - 09.45 LAPIN AMK RA81M21S-ROI-Matkailu
Orientoivat opinnot Minna Väyrynen
Kesken
  perjantai 24.9.2021 08.15 - 10.00 LAPIN AMK R51R21S-ROI-Tekniikka
Algebra, geometria ja trigonometria Jyri Kivinen
Kesken
  perjantai 24.9.2021 08.15 - 11.45 LAPIN AMK INN72H19
R72H18S
Näyttöön perustuva hoitotyö ja erityiskysymykset hoitotyön eri osa-alueilla&nbsp Jaana Pätsi
Kesken
  perjantai 24.9.2021 08.15 - 11.45 LAPIN AMK INN72H19
R72H18S
Näyttöön perustuva hoitotyö ja erityiskysymykset hoitotyön eri osa-alueilla&nbsp Leena Välimaa
Kesken
  perjantai 24.9.2021 08.15 - 11.45 LAPIN AMK RA72H21K
Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot Hanne Luosujärvi
Kesken
  perjantai 24.9.2021 08.15 - 11.45 LAPIN AMK RA72H21K
Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot Hanne Luosujärvi
Kesken
  perjantai 24.9.2021 09.00 - 10.30 LAPIN AMK R31L21S-ROI-Liiketalous
Liikeviestintä Paula Korteniemi
Kesken
  perjantai 24.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T42D19S-Tornio-tietojenkäsittely
Data infrastructure Pekka Reijonen
Kesken
  perjantai 24.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK R81D21S
Orientation to Tourism Studies Petra Paloniemi
Kesken
  perjantai 24.9.2021 09.00 - 11.45 LAPIN AMK RA81M20S-ROI-Matkailu
YMATaine
Työyhteisössä toimiminen Sari Nisula
Kesken
  perjantai 24.9.2021 09.00 - 12.00 LAPIN AMK ONLINE-SOPT
SOPTperus
Johdatus valtio-oppiin Tapio Nykänen
Kesken
  perjantai 24.9.2021 09.00 - 12.00 LAY SOPT0001, SYKSY 2021
Johdatus valtio-oppiin, 5 op Tapio Nykänen
Kesken
  perjantai 24.9.2021 09.45 - 11.15 LAPIN AMK KA72H21S-Kemi-Terveys
Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä Eija Kehus
Kesken
  perjantai 24.9.2021 09.45 - 11.15 LAPIN AMK KA72T20S-Kemi-Terveys
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä Aija Lämsä
Kesken
  perjantai 24.9.2021 09.45 - 11.45 LAPIN AMK K71S19S1-Kemi-Sosiaali
K71S19S2
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, lastenkulttuuri ja taidekasvatus Sari Leppälä
Kesken
  perjantai 24.9.2021 09.45 - 12.15 LAPIN AMK K53S19AU
K53S19SV-Kemi-Tekniikka
Svenska för el- och automationsingenjörer Sanna Jylhä
Kesken
  perjantai 24.9.2021 10.00 - 12.00 LAY XITA0001
Italian 1 Laura Senni
Kesken
  perjantai 24.9.2021 10.15 - 11.45 LAPIN AMK RA72H20S
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä Johanna Husa-Russell
Kesken
  perjantai 24.9.2021 10.15 - 11.45 LAPIN AMK R81D20S
Northern Business Environment Minna Väyrynen
Kesken
  perjantai 24.9.2021 10.15 - 11.45 LAPIN AMK RA81M21S-ROI-Matkailu
Orientoivat opinnot Heidi Minkkinen
Kesken
  perjantai 24.9.2021 11.45 - 13.15 LAPIN AMK KA72T20S-Kemi-Terveys
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä Aija Lämsä
Kesken
  perjantai 24.9.2021 11.45 - 15.00 LAPIN AMK K53S18AU-Kemi-Tekniikka
Automaation tietotekniikka Ari Afflekt
Kesken
  perjantai 24.9.2021 12.15 - 14.45 LAPIN AMK T26K19S-Tornio-kuvataide
T26K19S-Tornio-kuvataide
Taiteellinen tutkimus ja kehittämistyö Eija Rajalin
Eija Rajalin
Kesken
  perjantai 24.9.2021 12.30 - 14.00 LAPIN AMK RA81M21S-ROI-Matkailu
Matkailutyöhön tutustuminen Pia Peltoperä
Kesken
  perjantai 24.9.2021 12.30 - 14.00 LAPIN AMK R54T20S-ROI-Tekniikka
Pelifysiikka Jouko Teeriaho
Kesken
  perjantai 24.9.2021 12.30 - 14.00 LAPIN AMK RA72H21S
RA72T21S
Svenska för hälso- och sjukvården Pia Rajaniemi
Kesken
  perjantai 24.9.2021 12.30 - 14.00 LAPIN AMK RA72H21K
Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot Anne Rautio
Kesken
  perjantai 24.9.2021 12.30 - 14.00 LAPIN AMK K71S19S1-Kemi-Sosiaali
K71S19S2
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, lastenkulttuuri ja taidekasvatus Tarja Jussila
Kesken
  perjantai 24.9.2021 12.30 - 15.00 LAPIN AMK R81D20S
Northern Business Environment Aulikki Laitinen-Tolonen
Kesken
  perjantai 24.9.2021 12.30 - 15.00 LAPIN AMK RA81M20S
RA81M21K
YMATaine
Use of Language Minna Väyrynen
Kesken
  perjantai 24.9.2021 12.30 - 15.45 LAPIN AMK KA71S19K2-Kemi-Sosiaali
/ Esimiestyön ja hyvän hallintokäytännön osaaminen Virpi Piira
Kesken
  perjantai 24.9.2021 12.30 - 15.45 LAPIN AMK KA71S19K1-Kemi-Sosiaali
/Yhteiskunnan muutos ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen Marjukka Rasa
Seija Järvi
Kesken
  perjantai 24.9.2021 12.30 - 16.00 LAPIN AMK RA51M19S-ROI-Tekniikka
Kartoitus- ja suunnitteluhankkeet Timo Karppinen
Kesken
  perjantai 24.9.2021 12.30 - 17.00 LAPIN AMK KA72G21S-Kemi-Terveys
Monitieteinen gerontologiaosaaminen Anne Jokelainen
Kesken
  perjantai 24.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA52K18S
KA52K19S-Kemi-Tekniikka
Kestävä kaivostoiminta Lauri Saarelainen
Kesken
  lauantai 25.9.2021 08.15 - 16.00 LAPIN AMK RA51M19S-ROI-Tekniikka
Kartoitus- ja suunnitteluhankkeet Timo Karppinen
Lääperi
39 maanantai 27.9.2021 08.00 - 09.30 LAPIN AMK K72T19S-Kemi-Terveys
Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla Marita Turulin
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 08.00 - 11.15 LAPIN AMK K72H19S-Kemi-Terveys
/ Ryhmä A / Päivystys- ja vastaanottohoitotyö Arja Meinilä
Mira Oinas-Mäenalanen
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 08.00 - 11.15 LAPIN AMK K72D21S-Kemi-Terveys
Academic Study Skills and Professional Growth Hanne Luosujärvi
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 08.00 - 11.45 LAPIN AMK KA72G20S-Kemi-Terveys
Gerontologinen kuntoutus ja geronteknologia Taina Liu
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 08.00 - 14.00 LAPIN AMK K71S19S1-Kemi-Sosiaali
K71S19S2
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, lastenkulttuuri ja taidekasvatus null
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 08.15 - 09.45 LAPIN AMK R72T19S
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen&nbsp Hanna Lähde
Jaana Pätsi
Tarja Pykäläinen
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 08.15 - 11.45 LAPIN AMK R61M19S-ROI-Maaseutu
Hyvä työelämä ja johtaminen Arto Ojutkangas
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 08.15 - 11.45 LAPIN AMK R51R18S-ROI-Tekniikka
RA51R18S
Puurakenteiden suunnittelu Ville Airas
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 09.00 - 11.00 LAPIN AMK R31D20S
R81D20S
Workshop/ Finnish 3 Riikka Partanen
Sisko Häikiö
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T42D19S-Tornio-tietojenkäsittely
Data infrastructure Pekka Reijonen
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK R81D19S-ROI-Matkailu
Holistic Approach to Strategic Management Aulikki Laitinen-Tolonen
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T26K19S-Tornio-kuvataide
Kokeelliset digitaaliset kuvaratkaisut Anitra Arkko-Saukkonen
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T31L20S-Tornio-liiketalous
Svenska för affärslivet Raija Lummi
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T42T19S-Tornio-tietojenkäsittely
Valinnainen ohjelmointikieli Johanna Vuokila
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 09.00 - 11.45 LAPIN AMK R31D21S
R81D21S
Swedish Pia Rajaniemi
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 09.00 - 11.45 LAPIN AMK RA72H21K
Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot Johanna Rintala
Katja Saukkoriipi
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 09.00 - 12.00 LAPIN AMK TA31L21K-Tornio-liiketalous
Taloushallinnon perusteet Katja Kankaanpää
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 09.00 - 12.00 LAY TILINPÄÄTÖS OIKEUSTIETEISSÄ, SYKSY 2021
Tilinpäätös oikeustieteissä Jyrki Paukku
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 10.00 - 11.30 LAPIN AMK R81D18S-ROI-Matkailu
International Destination Experience Project Teija Tekoniemi-Selkälä
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 10.00 - 14.00 LAY HAJO1100 HALLINTOTIETEIDEN JA JOHTAMISEN PERUSOPINNOT 25 OP
HAJO1101 Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 op Timo Aarrevaara
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 10.15 - 11.45 LAPIN AMK RA72H20S
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä Anna-Leena Nousiainen
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 10.15 - 11.45 LAPIN AMK RA81M21K-ROI-Matkailu
Ohjaus/ Matkailun liiketoimintaosaamisen perusteet Kaisa Lammi
Marja Lempiäinen
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 10.15 - 12.00 LAPIN AMK RA72H21S
RA72T21S
Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä  Susanna Kantola
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 10.15 - 15.15 LAPIN AMK RA81M20S-ROI-Matkailu
YMATaine
Työntekijäkokemuksen johtaminen Heidi Kaihua
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 11.00 - 14.00 LAPIN AMK R81D20S
Finnish for International Tourism Students 2 Riikka Partanen
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 11.45 - 13.15 LAPIN AMK K72D21S-Kemi-Terveys
Academic Study Skills and Professional Growth Hanne Luosujärvi
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 11.45 - 13.15 LAPIN AMK KA72H21S-Kemi-Terveys
Ryhmäohjaus Annette Sjöman
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 11.45 - 15.00 LAPIN AMK K72H19S-Kemi-Terveys
/ Ryhmä B / Päivystys- ja vastaanottohoitotyö Arja Meinilä
Mira Oinas-Mäenalanen
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 12.00 - 14.30 LAPIN AMK KA53S21Sr1
KA53S21Sr2
KA53S21Sr3-Kemi-Tekniikka
KA53S21Sr4
Arktinen sähkö- ja automaatioinsinööri Kari Kenttä
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 12.00 - 16.00 LAY KKAS1112
Kasvatuspsykologian perusteet Satu Uusiautti
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 12.15 - 14.00 LAPIN AMK TA42T21K
Svenska och kommunikation Raija Lummi
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 12.15 - 14.45 LAPIN AMK T26K20S-Tornio-kuvataide
3D-projekti Jari Penttinen
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 12.15 - 15.00 LAY XNTU1551
Johdanto sukupuolentutkimukseen Päivi Naskali
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 12.30 - 14.00 LAPIN AMK RA72H21S
RA72T21S
Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä  Sirpa Torvinen
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 12.30 - 14.00 LAPIN AMK R51R19S
RA51R19S-ROI-Tekniikka
Harj.töiden ohjaus/ Rakentamisen tuotantotekniikka ja talous Matti Moilanen
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 12.30 - 14.00 LAPIN AMK R54D21S-ROI-Tekniikka
Introduction to Programming Tuomas Valtanen
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 12.30 - 14.00 LAPIN AMK R81M18S-ROI-Matkailu
RA81M18K
Ohjaus/ Opinnäytetyön toteutusvaihe Marja Lempiäinen
Mervi Angeria
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 12.30 - 14.00 LAPIN AMK RA81M21S-ROI-Matkailu
Orientoivat opinnot Tuija Kuisma
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 12.30 - 15.00 LAPIN AMK R81D19S-ROI-Matkailu
Workshop, Holistic Approach to Strategic Management Teija Tekoniemi-Selkälä
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 12.30 - 15.45 LAPIN AMK KA72G20S-Kemi-Terveys
Ohjaaminen vanhustyössä Anne Jokelainen
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 12.30 - 16.00 LAPIN AMK RA72H21K
English Taina Liu
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 12.30 - 16.00 LAPIN AMK R61M19S-ROI-Maaseutu
Maaseutuyritysten liiketoiminnan suunnittelu Tia Lämsä
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 12.30 - 16.00 LAPIN AMK R51M19S
RA51M19S-ROI-Tekniikka
Ohjelmointitekniikka Teuvo Heimonen
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 12.30 - 16.00 LAPIN AMK R61M18S
R64M18S-ROI-Maaseutu
RA64M18S
Ryhmäohjaus/ Opinnäytetyö A Jussi Soppela
Kari Pasanen
Kirsi Muuttoranta
Tuija Haapasalmi
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 13.30 - 15.00 LAPIN AMK KA72H21S-Kemi-Terveys
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminen Johanna Frant
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 14.00 - 16.00 LAPIN AMK TA42T21K
Svenska och kommunikation Raija Lummi
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 14.15 - 15.45 LAPIN AMK RA81M21S-ROI-Matkailu
Orientoivat opinnot Tuija Kuisma
Lääperi
  maanantai 27.9.2021 14.15 - 16.30 LAPIN AMK R81D20S
Northern Business Environment Minna Väyrynen
Lääperi